titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив


ata
Aлберто ГАРУТИ, "На родените днес"

Откриване: 16 ноември, 2018 г., 18:00
кв. Капана Пловдив

“На родените днес” е проект на Алберто Гарути, реализиран за изложбата Metaphorai.
Проектът осъществява връзка с градското пространство, обръщайки се пряко към жителите на града.

Уличното осветление в квартал „Капана“, започва да пулсира всеки път, когато се роди дете.
Родилното отделение на болниците УСБАЛАГ “Селена”, УМБАЛ “Св. Георги”, УМБАЛ “Пловдив” и клиника “Торакс” е оборудвано с бутон, който човек от персонала натиска при всяко раждане.
Всеки път, когато светлината започва бавно да пулсира, означава, че се е родило дете.
На земята в близост до лампите e монтирана каменна плоча със следния текст: “На това място уличното осветление е свързано с родилното отделение на болница УСБАЛАГ “Селена”, УМБАЛ “Св. Георги” УМБАЛ “Пловдив” и клиника “Торакс”. Щом светлината започне да пулсира, се е родило дете. Проектът е посветен именно на това дете, както и на децата родени днес в града”.
Тази творба цели да събуди у гражданите емпатия и чувство за принадлежност.
Проектът на Алберто Гарути е част от изложбата Metaphorai, куратори: Катя Ангелова & Алесандра Поджанти, 24-тa седмица на съвременното изкуство, организирана от Сдружението Изкуство днес.

Проектът е част от програмата на Пловдив - европейска столица на културата 2019
С подкрепата на: Fondazione Shapdiz; АДД България
ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
ata24-та Седмица на съвременното изкуство

МЕТАФОРАИ

Пространствени разкази от:
Баби Бадалов, Збинек Баладран, Оливие Вадро, Алберто Гарути, Правдолюб Иванов,
Иржи Кованда, Даниела Костова, Хуан Пабло Масиас, Маргерита Москардини,
Маурицио Нанучи, Делфин Рейст, Себастиан Ру, Мохсин Хараки и Ханс Шабус.

Куратори: Катя Ангелова и Алесандра Пожанти

Откриване: 14 септември, 2018 г., 18:00 ч.
14.09 – 14.10.2018 г.

Център за съвременно изкуство, Баня „Старинна“, Пловдив
бул. “6-ти септември” 179 / www.arttoday.org

Изложбата ще бъде отворена за посещение: вторник - неделя 12.00 -18.30 ч.

„В съвременна Атина средствата за обществен транспорт се наричат метафори (metaphorai). За да отидеш на работа или да се прибереш у дома, вземаш някакава „метафора“ – автобус или влак. И на историите можем да дадем това благородно название: те всекидневно пресичат и структурират местата, избират и правят връзки между тях, съставят изречения и маршрути от тези пространства“ (Michel de Certeau, Spatial Stories in The Practice of Everyday Life [Berkeley: University of California Press, 1984], 115).

Metaphorai е изложба, която се състои от 13 различни разказа, разгърнати в пространствата на пловдивската Баня „Старинна“. Тръгвайки от идеята на Мишел Де Серто, всеки от тези разкази, които бихме могли да назовем „метафори“, произлиза от местата, които пресичаме, структурираме, избираме и свързваме всеки ден, като по този начин творим изречения и маршрути, играещи ролята на знаци за всякакви пространствени измествания – синтатиктични, семантични и прагматични.

Всеки разказ предлага историята на собственото си движение и ни навежда на мисълта
за промяна в местоположението му. Разказът се съсредоточава върху това как самият
той преминава от една точка в друга, приспособявайки се към променящите се прос-
транствени характеристики и правила. Всеки от художниците в изложбата играе ролята
на наративна машина, вгражда собствения си жизнен опит, собствената си способност
за вслушване, търсейки съответствие на знанието, което запълва оставените от гра-
доустройството празнини. Авторите произвеждат набор от метафори и знаци, струк-
турирани чрез различни техники и наративни действия в изложбеното пространство.

Изложбата Metaphorai е наративно средство, чиито автори са художници, читатели на
града. Докато се разхождат, те се движат, пътешестват, намират и записват разкази,
измислят множество метафори, които отприщват един животворен поток от знаци, а
не път за бягство от действителността: „Голямата и единствена грешка се заключава
в мисленето, че пътят на бягството води към бягство от живота – бягство по посока
на въображаемото и изкуството. Напротив, да избягаш означава да произвеждаш
действителното, да създаваш живот, да намираш оръжие“.
(Deleuze G, Parnet C., Dialogues, Columbia Univ. Press, 1989)


ataПроектът е част от програмата на Пловдив 2019 - Европейска столица на културата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на:
Архив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp