titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

CD - начин на употреба

Въведение:
През 2004 година Сдружение "Изкуство днес" организира изложбата “Арт-позитив”. Целта на проекта бе да даде възможност и трибуна на автори от град Пловдив за изява в областта на съвременното изкуство.
Успехът и широкия отзвук на проявата, както и факта, че тя стана повод за интересни дебютни проекти естествено породи и идеята "Арт-позитив" да стане традиционна изложба. Водени от желанието за развитие на тази идея и от необходимостта тя да се променя и усъвършенства, Сдружение "Изкуство днес" има удоволствието да ви покани за участие във второто издание на Арт-позитив – “CD - начин на употреба”.

Концепция:
Съвременният човек е заобиколен от все по-повече и повече технологични предмети. Компютри, екрани, електронни портативни устройства (предмети непознати или футуристични до преди по-малко от десетилетие), навлизат и се иституцонализират в ежедневието ни със скорост и категоричност непозволяваща алтернатива. Ако искаме да съществуваме и функционираме адекватно на времето си, ние сме принудени да ги приемем.
CD-то е един такъв предмет.
Появил се масово преди по-малко от 6-7 години този носител на информация е един от най често използваните днес. Типичен продукт на технологичното мислене той съчетава в себе си философията и естетиката на информационното време. Едно CD има форма и структура чието единствено предназначение е априори неговата функция.
Може ли този банално утилитарен предмет да бъде повод за художническо преосмисляне, има ли друг начин да се погледне на него или изконната категоричност на дизайна е по-силна и обезсмисля опитите за “промяна на ключа”, промяна на алгоритъма на нашето отношение и възприятие. В крайна сметка имаме ли възможността и енергията да преосмислим формата и не е ли това начин да рехуманизираме и реиндивидуализираме средата си ?
Това са въпросите, които ни мотивираха за изготвянето на една на пръв поглед доста рестриктивна и ограничаваща рамка на изложбата. Именно ограничените параметри може да се окажат ключа към полизначимостта.


автор на концепцията Йоханнес Артинян

 

Технически параметри:
Изходен материал за представените проекти трябва да бъде CD. Предметите могат да бъдат манипулирани, размножавани или трансформирани. Могат да изграждат или да променят пространство среда и т.н., сами или като част от нещо. Да служат за материал или основа .
Единственото ограничение е те да не се ползват по-предназначение, тоест като източник на информация.
Размери----без ограничения.
Медия ----- без ограничения.

 

Проекти се приемат до 05.03.2005 в офиса на Сдружение "Изкуство днес", гр. Пловдив, ул. "Константин Стоилов"№36, Стария град. Два от най-добрите проекти ще бъдат реализирани с подкрепата на Сдружението.
За повече информация тел. +359 32 638 868, e-mail: arttoday@arttoday.org

 

 

новини и събития | за нас | екип | лаборатория | партньори | връзки | контакт

© Сдружение Изкуство Днес 2005