titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АртПозитив2006
С В Е Т Л И Н А


АртПозитив2006
С В Е Т Л И Н А
проект на
Сдружение Изкуство днес

Откриване на 14.04.2006 от 18.00ч
Център за съвременно изкуство – Пловдив, баня „Старинна“(14.04 – 30.05.2006)
За трети пореден път в Център за съвременно изкуство Пловдив се представя проект Арт Позитив, който е своеобразен форум за изява на автори работещи в Пловдив. Тема на издание 2006 е "Светлина"
Светлината има много измерения както в света на идеите, така и на теоретично ниво в научното познание. Нейните ефекти, проекции и контрасти са обмисляни и използвани в областта на изкуството, когато художниците създават форми, изследват характера на материалите и модифицират пространството. Светлината е абсолютният инструмент. Идеята на организаторите е да бъдат представени работи, даващи артистичен израз на различни аспекти на светлината - като изразно средство от гледна точка на съвременните форми в изкуство, като символичен образ в модерния свят, като резултат от проявата на една фина материалност.
Участват: Антония Костова , Боряна Василева, Веселина Сариева, Велизар Димчев, Вячеслав Есенков, Дейвид Хейууд, Елена Яневска, Иван Тошков, Ицко Мазнев, Лора Пармакова, Матей Матеев, Наташа Кюпова, Наташа Начева, Рада Дичева, Розалина Гачева, Румен Жеков, Севдалина Кочевска, Емил Миразчиев, Цвятко Сиромашки.

светлината като физическа величина
75% от информацията, която получаваме за себе си и за света е отразена от средата ни светлина. Разликата между черно и бяло, твърдо и меко, голямо и малко, правим въз основа на способността на материята да поема или отблъсква енергийните потоци от частици и вълни, наречени за удобство светлина.

Теориите създават дефиниции за Светлината: Електромагнитни вълни, Частици, Лъчи; измерват дължината на светлинните вълни; определят Скоростта, отчитат Небесна Светлина, Химическа, Електрическа, Квантова, Огнена, Твърда, Гореща, Студена; Отразена, Разсеяна, Погълната, Пресичаща. Срещу това познание стои персоналното преживяване на Светлината.

контрастът
Светлина-тъмнина – една символична опозиция
Черно – бяло, Светлина – сянка, Негатив – позитив, Видимо – невидимо
Присъствие – отсъствие
“В нейната коренна метафизична основа тъмнината е субективна и абсолютна светлина”

Предишните издания на Арт Позитив:
Арт Позитив 2004 – Първото издание на проекта бе под заглавие Арт Позитив, по идея на Емил Миразчиев. 21 участника представиха инсталации, обекти, концептуална живопис и фотография, саунд, хепънинг. Успехът и широкият отзвук на проявата, както и фактът, че тя стана повод за интересни дебютни проекти, естествено породи и идеята Арт Позитив да стане ежегодна изложба. 
АртПозитив 2005 - второто издание на изложба Арт Позитив бе със заглавие “CD - начин на употреба“, с автор на концепцията Йоханнес Артинян. 23 участника използваха CD-то като основен материал за своите произведения artpositive.arttoday.org

АртПозитив2006 - С В Е Т Л И Н А се осъществява с подкрепата на:
Община Пловдив, Швейцарска Културна Програма за България;
Спонсор: Италмодалуче, Пловдив;


 

Антония Костова

 

Боряна Николова

The Long Walk To Forever
D Anonymous Project
…And even when we reach the very end
I’ll walk with you…

I’ll walk with you Trought the valleys where the cold wind blows
I’ll walk with you Across the fields where all the flowers grow
I’ll walk with you Down under bridges over fallen leaves
I’ll walk with you Croossing oceans like the summer breeze
I’ll walk with you On the road of fire and burning flames
I’ll walk with you With bare feet that never feel the pain
I’ll walk with you And hope that U turn we shall never find
I’ll walk with you And nothing else would matter
For worse or for better I’ll walk with you
The long walk to forever And ever and ever
24 . 12. 2001 , 00.08

 

Веселина Сариева

 

Велизар Димчев

Две светлини се събират близо една до друга. Едната излиза от тъмната течна маса отдолу а другата се спуска от горе. Две светлини се срещат в пространството...

 

Вячеслав Есенков

 

Дейвид Хейууд

 

Елена Яневска

 

Емил Миразчиев

 

Иван Тошков

Черно-бяла фотография на отразена от стената светлина, проникваща от кръглите отвори в тавана на залата. Фотографията е хронология на движението на светлината във времето.

 

Ицко Мазнев

 

Лора Пармакова

 

Матей Матеев

 

Наташа Кюпова

 

Наташа Начева

.... Слънцето рядко се усещаше точно тук в банята.... Минаваше зад върховете,
появявайки се и изчезвайки според релефа.....и като че ли светлината не идваше
от него ....Тя като че ли бликаше от други места и се изтъркулваше надолу като
лавина.......Там тя се отразяваше като ехо в огледалните повърхности, отскачаше
и се разливаше във всички посоки .....Блъскаше се в някои камъни....и отразяваше
цветята по тях....
............Светлината покриваше всичко по пътя си ....камъните,...пространствата....
ставаха бели, херметичните им обвивки поглъщаха с все сила светлинната обич...
като че ли нищо не бе в състояние да спре този обезцветяващ дъжд, защото
източникътму бе непознат.....
......Ако имаше светлина, която можеше да се загаси, то веднага на нейно място се
появяваше друга, която ти не би могъл дори с облаци да покриеш....
Тя винаги съществуваше....просто трябваше да я потърсим....
Тя – светлината бе част от насилието на пейзажа и обектите нямаше какво друго
да правят ...освен да и предоставят своя облик...., в цвят и форма.......

Моята светла цветна градина

 

Рада Дичева

Използвам формата на електрическата, крушка като знак за светлина породена от електрическа енергия. Тя в случая е обект, който третирам със студ и топлина. Ледената повърхност на порцелановата "електрическа крушка" поема и отразява светлината, а загряването я кара да свети. Интересуваме играта на визия и възприятиев която светлината е обект, средство и същност.

 

Розалина Гачева

HUMAN LIGHT

Светлината в ежедневния смисъл е субективното усещане, породено от възприемането на електромагнитноелектромагнитно излъчване с дължина на вълната, която е видима за човешкото око. В по-общ научен и технически контекст светлината е самото електромагнитно излъчване, независимо от дължината на вълната. Електромагнитният спектър се простира от
радиовълните до гама-лъчите и видимата за човека част е много малка. Дори съседните на видимата част от спектъра инфрачервена и ултравиолетова светлина не се регистрират от очите на човека. Нощните животни (например бухалите) виждат инфрачервена светлина, а някои насекоми (например
пчелите) - ултравиолетова светлина.

Понякога тя ни обгръща, обсебва и приковава в своите невидими окови:
Светлина или илюзия? Светлина и възприятие.
Светлина или магия? Светлина или мистерия?
Светлина и живот.

 

Румен Жеков

 

Севдалина Кочевска

 

Цвятко Сиромашки

 

 

новини и събития | за нас | екип | лаборатория | партньори | връзки | контакт

© Сдружение Изкуство Днес 2005