titul
ЕКИП

Структура

Сдружение "Изкуство Днес" е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. Асоциацията е управлявана от председател, избиран от общо събрание.

Екип:

Емил Миразчиев
Директор
mirazchiev@arttoday.org
mirazchiev60@yahoo.com
Надя Генова
Галериен Експерт
nadia@arttoday.org

 

Членове на сдружението:

новини и събития | за нас | екип | лаборатория | партньори | връзки | контакт

© Сдружение Изкуство Днес 2009