titul
МУЛТИМЕДИИНА ЛАБОРАТОРИЯ

 • Mултимедийна лаборатория
 • Резидентна програма
 • Изисквания за участие
 • Участвали резиденти       

   

  Мултимедийната лаборатория “Art Today Lab” разполага с:

  hh

   

  Резидентна програма:

  hh

  Резидентно пространство

  През годината един български и двама чуждестранни артисти пребивават и работят в Пловдив. Всеки един работи в продъление на един месец в мултимедиината лаборатория. Участниците се селектират от сдружение "Изкуство днес". В лабораторията "Art Tоday Lab", се реализира проект в областта на електронните форми: инсталация , видео арт , 2D и 3D, звук , нет арт. Проектът се представя пред пловдивска публика в изложбените пространтсва на Център за Съвременно Изкуство - Пловдив или на други избрани от артиста места. По време на престоя си артистите представят пред публика своята досегашна творческа дейност, както и етапи от проекта, който осъществяват в мултимедийната лаборатория.

  Изисквания за участие:

  Документи:

  Документите трябва да бъдат изпратени по пощата на:
  Сдружение "Изкуство Днес", България, Пловдив 4000, ул."Константин Стоилов" 36

  Участвали резидентни артисти до сега:

   

  новини и събития | за нас | екип | лаборатория | партньори | връзки | контакт

  © Сдружение Изкуство Днес 2009