logo

line
 ЗА НАС

Център за съвременно изкуство – Пловдив -“Седмица на съвременното изкуство” – 2004

Информация за организацията

Сдружение”Изкуство днес” е неправителствена организация регистрирана в обществена полза. Началото бе поставено преди 14 години от група “Ръб” - неформално обединение от артисти, изиграли революционна роля в културния живот на България. По онова време артистичните прояви на групата са реакция срещу установените културни норми, моделирани съгласно поръчките на тогавашния тоталитарен режим. По-късно в периода на преход към друга обществена и икономическа организация на живота, благодарение на многобройни акции групата предизвика интереса на местната общественост към този тип визуална култура. Бе привлечено вниманието на общинската управа, която осъзна нуждата от място, където да се представя съвременно изкуство. Така жителите на град Пловдив и артистите в страната имат шанса тук да се появи първият в страната център за съвременно изкуство. За да организират дейността на един бъдещ център, активисти от група “Ръб” и други интелектуалци създадоха през 1997г. Сдружение “Изкуство днес”. Целта на Сдружението е да създаде Център за съвременно изкуство – Пловдив, който да се превърне в отправна точка за активна комуникация, да организира изложби, семинари, теоретични конференции и фестивали; да ситуира българското изкуство в съвременните културни процеси; да създаде информационен фонд представящ съвременни автори; да създаде мултимедийна лаборатория; да популяризира най-новите идеи и форми в съвременното изкуство сред широката публика, да осъществява образователни програми сред студенти, ученици и млади хора в неравностойно социално положение; да създаде резидентна програма. Сдружение “Изкуство днес” извоюва правото да ситуира Центъра за съвременно изкуство- Пловдив в сградата на старинна Римска баня, надстроена в периода на Османската империя. Сградата е уникален архитектурен паметник от 16.в. с обща площ от 500 кв.м. със специфичен интериор. Там се представят всички важни събития организирани от сдружение “Изкуство днес”. Сдружението осъществява успешно няколко големи международни проекта: ежегодно издание “Седмица на съвременното изкуство”; “Фронт за комуникация” /три издания/, който е най-мащабния проект за ново медийно изкуство и теория в България; Първи международен техно-транс фестивал BG 2001; работна среща Изток-Запад в рамките на Проект Konsequenz, Shedhale, Цюрих и др. Сдружението е партнирало в : Международен New Media Art Фестивал “medi@terr*” (2002), проекта “Vilda Dance”, международен фестивал “Videoarcheology’99”, Фестивал “Process-Space” (2002, Балчик) и т.н. Сдружението е подкрепило и множество инициативи в областта на съвременното изкуство. Днес Сдружението регистрира нов етап в своята активност реализирайки тригодишен проект насочен към разширяване на неговия капацитет и структуриране на ефективно работещ център за съвременно изкуство. Очаквания резултат е да се разшири новото културно пространство, което ще ангажира в своята дейност обществото, местни институции и творци в областта на съвременното изкуство от цял свят. Проектът е финансово подкрепен от Швейцарска Културна Програма за Югоизточна Европа и Украйна. Като реализатор на този проект Сдружение “Изкуство днес” е подкрепено и ще работи съвместно с няколко национални (Община Пловдив, Национален Фонд Култура) и международни институции (Международен Център за Съвременно Изкуство - Букурещ; Алианс Франсес – Пловдив, Гьоте Институт - София; New Media - Шотландия; IDEA - Иновация в Дигиталните и Електронни Изкуства, Манчестър, Великобритания; FOURNOS - Център за Изкуства и Нови Технологии /Атина/; Kuda.org - New media Art Център, Нови Сад, Сърбия и Черна Гора). В рамките на проекта Центъра и мениджърския му екип ще работят за установяване на международна мрежа за сътрудничество с подобни центрове по света и чуждестранни резидентни програми.

line

СДРУЖЕНИЕ ИЗКУСТВО ДНЕС

Ул. Константин Стоилов 36, Пловдив 4000, България
телl: +359 32 / 638868, +359 888529224
E-mail: arttoday@arttoday.org