titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ataСдружение "??зкуство днес"
Център за съвременно изкуство

и Мобилтел

Ви канят на 12 септември 2008, от 18.00 часа
в Център за съвременно изкуство – Баня Старинна, Пловдив

на среща с Марк Гльоде, куратор за видео и фотография на Арт Базел 2008, който ще представи своя селекция на филми

Марк Гльоде е куратор, критик и преподавател по кино. Неговата работа е винаги обърната към специфичната роля на изкуството и киното в (пост-)модернизма и връзката им с други медии. Той се интересува по-специално от връзката между изкуство, кино и архитектура. В този уорк??оп той ще покаже исторически и нови експериментални филми и ще фокусира върху въпроса „как отно??енията стават форма”


ataСдружение "Изкуство днес"
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

ХIV-то издание на СЕДМИЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО
Проект на Сдружение „Изкуство Днес”

издание 2008 г.
Н У Л Е В А
Г Р А В ?? Т А Ц ?? Я

архитектура на социалното пространство
Кураторска концепция: Бетина Щайнбрюге и Весела Ножарова

05.09 - 10.10.2008

НУЛЕВА ГРАВИТАЦИЯ
Архитектура на социалното пространство
Изложбата „Нулева гравитация” си поставя за цел да изследва обществото през призмата на архитектурата на социалното пространство. Живеем във време, в което социалните, моралните или политическите аргументи са трудно приложими, а усещането за колективна идентичност отсъства. Фрагментарността на колективното познание и светоусещане, причинена от настъпилите трансформации в общественото съзнание, водят до загуба на здрави основи и липса на обща идея за това, как бихме искали да живеем заедно.
По тази причина в архитектурата, както и в изкуството, много артисти се опитват да отидат отвъд стабилността на „гравитацията”, задавайки си въпроси за това, какво означава днес да живеем заедно.
Градовете са места на съвместното социално общуване. Градът и неговите фасади говорят много за състоянието на обществото. Изграждането на градските инфраструктури се базира, както на обществения консенсус, така на идеята
за създаването на един представителен продукт. В основната си част тези репрезентативни градски проекти са базирани на гражданския процес и са изградени на базата на обществената активност и широк консенсус. Представителността и реалността често губят своите очертания. Но градовете са много повече от продукт, предназначен за продан. Те са в най-голяма степен исторически места, култивиращи идеи през времето. Особено през 20-ти век, когато върху сградите на европейските градове оставят своя отпечатък епохите на модернизма, фашизма, военните години, сталинският период, студената война и капитализмът.
В постоянен ритъм, диктуван от разрушения, планиране и ново строителство, повечето от градовете изграждат своя образ, като своеобразен конгломерат от нелогични идеологически елементи, в които се оглежда историята.
Културните промени, формулирането на идентичност и новото мястото, което държавата и различните генерации, които живеят в нея, заемат са видими в „застроеното пространство”. Градските трансформации следват стъпка по стъпка социалните и културни промени и подчертават специфичната идентичност на града.
Изложбата събира в едно различни сюжети, които водят началото си от някогашните утопични идеи, рефлектиращи върху днешната ситуация и превръщащи се във вдъхновение за утрешния ден. Неминуемата необходимост от концептуална ре-дефиниция на понятието “локално” и неговия потенциал поставя началото на дебати, свързани с новите импулси и желания, касаещи най-критичните въпроси на съвременното общество.

В партньорство с: Гьоте Институт България и Община Пловдив
С подкрепата на: Център за срещи на провинция Саксония-Анхалт в Пловдив и IFA (Institut fur Auslandsbeziehungen)


ataСдружение "Изкуство днес"
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

03.07.2008 г. /четвъртък/ от 19.00 ч.
ПРЕЗЕНТАЦ??Я на Интернационалното триенале за съвременно изкуство - Прага

Вход свободен.


ataСдружение "Изкуство днес" представя
в Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня Старинна

ИЗЛОЖБА
”Награди на М-тел за съвременно българско изкуство 2007”

18.06 - 18.07.2008 г.

НАГРАДИ за 2007: Ева Давидова, Сашо Стоицов, Симеон Стоилов


ataСдружение "Изкуство днес" представя
в Център за Съврменно ??зkуство -Пловдив
Баня "Старинна"


ПРОЕКТ на чешката група МАМАПАПА,
включващ прожекция и джем се??ън.

29.05.2008 г./ЧЕТВЪРТЪК/ от 19.00 ч.

Мамапапа е организация от Чехия.
Техният проект е свързан с пътуването на Кирил и Методий в няколко централно-европейски и балкански държави. Творците от тази организация са минали по същия път, срещайки се и разговаряйки с местни хора. От това пътуване чрез арт и етнографски методи са създали мултимедия – мозайка от визуални, музикални и текстови интерпретации на основата на глаголическата азбука.

Вход свободен.
Архив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp