titul
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Настоящи събития:

ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня Старинна

представя
16.3.2015, от 18:00
Пловдив, Капана, ул. Братя Пулиеви 4, Creative Corners - [Инкубатор]


ОБЕРХАУЗЕН НА ТУРНЕ
Филми от Фестивала за късометражни филми в Оберхаузен 2014

През 2015 год. филми от програмата на фестивала в Оберхаузен за девети път ще обиколят света, за да покажат на своите фенове актуални акценти и редки архивни ленти. „Оберхаузен на турне” дава възможност на любителите на киното от цял свят да се насладят на специалната програма на фестивала и без да са били в Оберхаузен. В България филмите ще бъдат показани на три места – най-напред в Гьоте-институт София, а после от на??ите партньорски институции – в Русе от Международното дружество „Елиас Канети” и в Пловдив от Сдружение Изкуство днес, Центъра за съвременно изкуство „Баня Старинна“.
Турнето включва два пакета:
1. Най-доброто от международния конкурс
– пет отличени филма и Творци, кино и видео – пет ленти между черна кутия и бял куб, сред тях и носителят на Голямата награда на град Оберхаузен 2014.
Първият пакет съдържа пет отличени международни филма, които се отнасят до спомен, самота и безнадежност, но поставят и светли, оптимистични акценти. Така например Тебохо Едкинс от Кейптаун представя драматургично и документално сложната действителност на един живот на ръба в непрестанно очакване на смъртта. Мария Куркута се опитва да си възвърне чувството, че е част от съобществото, като свързва фаунд футидж със стихове и музика в многослоен колаж. А NEEUKLIDI Ne GEOMETRIJA разказва чрез понякога объркващи и прекрасно анимирани образи за мнимата преходност на любовта. В тази програма голямото кино на малката форма дава възможност за нови открития.
Филми от първия пакет:
EPISTROFISTINODOAIOLU / Returning to Aeolus Street
(Мария Куркута, Франция, Гърция 2013, 14 мин.)

NEEUKLIDI N? GEOMETRIJA/Non-euclidean Geometry
(Солвейга Мастейкайте, Якайте Скирманта, Литва 2013, 11 мин.)

A MILLION MILES AWAY
(Дженифър Ридер, САЩ 2014, 28 мин.)

EXORCIZE ME
(СооКоон Анг, Сингапур 2013, 3 мин.)

GANGSTERBACKSTAGE
(Тебохо Едкинс, Франция, Република Южна Африка 2013, 37 мин.)

2. Творци, кино и видео
– пет ленти между черна кутия и бял куб, сред тях и носителят на Голямата награда на град Оберхаузен??? 2014.
Този пакет съдържа пет филма между черна кутия и бял куб, които по различни начини се обръщат към миналото и разглеждат въпроса „Какво остава?”. Докато Лайор Шамриц в буквалния смисъл на думата изследва вече забравения образ на Берлин, Йозеф Даберник в брилянтно композирани черно-бели кадри ни показва няколко души край една италианска река, които са си „присвоили” пейзажа, независимо от неговата илюзорност.
LA ESTANCIA
Носителят на Голямата награда на град Оберхаузен за 2014 г. тематизира битката за земя на обезправени селяни в Парагвай във формата на поредица внимателно подбрани табла. Режисьорите, чиито филми са включени в този пакет, си служат отчасти с необичайни техники и естетики, а някои с голям успех вече са показвали творбите си в художествени изложби. Тези ленти ни дават възможност до голяма степен да се запознаем с актуалното състояние на международното кинотворчество.

Филми от втория пакет:
L’AMOUR SAUVAGE
(Лайор Шамриц, Германия 2014, 26 мин.)

XX-XX-XX GEWOBENES PAPIER
(Михел Кльофкорн, Германия 2014, 6 мин.)

RIVER PLATE
(Йозеф Даберниг, Австрия 2013, 16 мин.)

FALSE TWINS
(Сандро Агуилар, Португалия 2014, 21 мин.)

LA ESTANCIA
(Федерико Адорно, Парагвай 2014, 13 мин.)

Всички филми са в оригиналните си версии със субтитри на английски език.

За повече информация:
http://www.arttoday.org/site/bg/news-bg-admin.php?edit=331ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня "Старинна"

20-то издание на СЕДМИЦА НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО - 2014 г.

НЕСЪГЛАСИЕ

куратор: Яра Бубнова


Център за Съвременно Изкуство – Пловдив, Баня "Старинна"
Бул. 6-ти септември 179

Откриване на 05 септември от 18ч.
Изложбата ще продължи до 03 октомври 2014 г.ata


Яра Бубнова

Названието на проекта отпраща към правно понятие, иначе с множествено значение, разграничаващо престъпното от непрестъпно действия. Случващото се „по взаимно съгласие“, изобщо наличието му, обикновено означава, че всичко е наред. Ако, обаче, осъщественото между двама или повече участници е в негово отсъствие (или несъгласие), значи нещо куца и нормите за хармоничен обществен живот са пристъпени – често отвъд правно приемливите граници.

Все пак, дори при ясно изразено несъгласие между двама или повече души, общности, партии, държави или каквито и да е противостоящи сили, те в повечето случаи са принудени независимо от това да са заедно. Законът притежава способността да урежда „несъгласията“ на правни (незадължително хуманни) нива... Но действителността е, че на хората често им се случва да не са съгласни един с друг и при все това да са принудени към съвместно съществуване.

Така погледнато, идеята на проекта стъпва на настоящето състояние на българското общество. Макар положението в България през последната година да има свои специфики, то до голяма степен не я прави различна от други страни по света – помислете за Египет, Турция, Гърция, Румъния, Украйна, Русия, САЩ, Бразилия, Испания, Тайланд и достатъчно други. По един или друг начин, по разнообразни причини и при голям диапазон на тълкувания, през последните няколко години множество държави се изправиха пред вълни от протести и масови изблици на несъгласие между хората заради начина, по който се чертае животът им и се движат страни им. Информацията за подобни граждански движения, поставящи под съмнение съществуващите порядки, управлението, строежа на обществата, е като широко разляла се чрез медии, социални мрежи и понякога преки участници река. Събитията в други, не само собствените страни, се превърнаха в част от всекидневието.

Състоянието на несъгласие изглежда да ни е обградило – несъгласие между народ и държава, между разнообразни групи, между хора и правителства, корпорации, политически партии и т.н. Изглежда още, че се е превърнало в перманентно, станало е част от живота – сценарият на протеста, на несъгласието/недоволството заприличва на постоянна черта в обществения живот на т.нар. демокрации, макар различията между тях да са значими. В миналото, преди 1989 година, когато светът бе разделен според биполярния модел на два противостоящи си „лагера“, говорехме за „мирно съсъществуване“ на двете враждуващи системи – социализма и капитализма. Доста време изглеждаше, че една от системите е спечелила. Сега се оказва, че капиталистическата система на свободен пазар и парламентарна демокрация преживява процес на предефиниране. И дори глобалната финансова криза от 2008 г. да е вече в миналото (без ясен отговор кой е понесъл цената за превъзмогването й), далеч не е сигурно, че моделът на представителната демокрация е намерил своя „втори дъх“. Напротив, той продължава да е под натиск на фронта на „представителността“, макар и не на този на „демокрацията“. Недоволството от ниското ниво на гражданско участие в процеса на взимане на решения е, изглежда, водещето течение, споделяно от всички протестни движения през последните 2-3 години. Отгоре на това има и случаи – валидни поне за България, на несъгласие между самите граждани по отношение на нужното да се направи.

Именно към това състояние на недоволство, към живота при отсъствие на съгласие, бихме искали да насочим изложбения си проект. Усещането за консенсус в обществото застава като желана цел. Такова все пак отсъства. Много по важно се оказва да изследваме възможността за живот без съгласие, с други думи – при „взаимно несъгласие“.

Изложбата ще изследва състоянието на несъгласие в различни сфери и под разнообразни форми:
- съсъществуването на политически апатия и активност – и двете основани на недоверието във властта и лидерството от всеки вид;
- неудовлетворението от икономическия модел – несъгласието с разпределението на обществени блага, липсата на социални равенство и отговорност, изместването на производства и изключването както на стари центрове, така и на хора от всички слоеве на обществото;
- реставрацията на ретроградни и ултра-консервативни ценности по отношение на пола, религиозните свободи и толерантността, загубата на секуларна свобода и влиянието на религията в светския живот;
- недоволството от образователните системи, отсъствието на достъп до образование и съмнението в налаганите от него ценности;
- несъгласието с управлението изобщо, с ценностната система на обществото, с правилата и законите, облагодетелстващи единици пред мнозинството, отсъствието на етичност в социаолния и политически живот;
- несъгласието, граничещо с презрение към „различния“ и „другия“.

По един или друг начин, чрез разнообразни медии, над държавните, религиозните, половите или етническите разграничения, художниците непрестанно докосват въпросителните на днешния свят. Те често изразяват сблъскващи се възгледи и идеи, и най-вече се обръщат към системата, в която им се е случило да съществуват. Във всеобщото очакване изкуството да намери ново „призвание“ и място в обществото, художниците откриват нови гледни точки, изразни езици и инструменти. И отново задават въпроси.

Участници:

Хито Щерл /Германия/
Пипилоти Рист /Швейцария/
Кристиан Янковски /Германия/
Что делать? /Русия/
Недко Солаков /България/
Димитър Солаков /България/
Лъчезар Бояджиев /България/
Красимир Терзиев /България/
Кирил Кузманов /България/
Миряна Тодорова /България, САЩ/
Кирил Прашков /България/
Eмил Миразчиев /България/
Вадим Фишкин /Русия, Словения/
Искра Благоева /България/
Лада Наконечна/Украйна/

Седмица на съвременното изкуство се осъществява в партньорство с Община Пловдив, Гьоте институт – България, Гауденц Б. Руф - Швейцария, Фондация Пловдив 2019
и с медийната подкрепа на БНТ2, радио Катра FM, Дарик радио, Дарик news и Медия кафе.

ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

РАБОТНО ВРЕМЕ
ВТОРНИК – НЕДЕЛЯ
10.30 Ч. – 18.00 Ч.
ПОНЕДЕЛНИК – ПОЧИВЕН ДЕН
Вход: 2лв. /1 лв. за ученици, студенти и пенсионери/
ЧЕТВЪРТЪК - безплатен вход


ataСдружение Изкуство Днес
Център за съвременно изкуство - Пловдив
Баня Старинна

BLACK SEA CALLING – На Турне

Откриване на изложбата
11 юли, петък от 18 часа

Център за Съвременно Изкуство – Баня Старинна
Бул. 6-ти септември 179

Изложбата е само два дни
12 и 13 юли от 10 до 18 часа

ataIllustration by Kurt Rudolf, 2010 and photo by Alexandru Raevschi,
"Friendly fire, which we won", 2010.


Участници:
Dan Acostioaei, Ye?im A?ao?lu, Ilgen Arzik, Michael Aschauer, Mher Azatyan, Catrin Bolt, Gabriele Edlbauer, Markus Hahn, Michael Hieslmair / Michael Zinganel, Karl Karner / Linda Samaraweerov?, Konstantine Kitiashvili / Group Bouillon, Katharina Lackner, Paran Pour, Alexandru Raevschi, Christoph Schwarz, Vasili Subbotin, Veronika Tzekova, Gamlet Zinkovsky

BLACK SEA CALLING е резидентна програма за обмен на художници между Австрия и девет държави от региона на Черно море. Всеки от 18-те творци е пребивавал през 2012/2013 в една от страните: Армения, Австрия, Азербайджан, България, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция, Украйна. Изложбата представя тези художници с творби отразяващи различните културни контексти на участващите страни.

ПРОГРАМА:
12 юли, събота от 16 часа
Разговор с художника Michael Aschauer

13 юли, неделя от 16 часа
Разговор с кураторите Margarethe Makovec & Eva Meran

BLACK SEA CALLING е проект на
< rotor > Център за съвременно изкуство, Graz

В сътрудничество с:
Международен отдел за културна политика във Федералното министерство за европейски и международни въпроси.

AIR Krems, Art Today Association Plovdiv, Atelierhaus Salzamt Linz,
Centre for Contemporary Art Chisinau, Centre for Visual Introspection Bucharest, Cultural City Network Graz, CSM/ Foundation Centre for Contemporary Art Kyiv, GeoAIR Tbilisi, Krasnodar Institute of Contemporary Art, Kunsthalle Exnergasse Vienna, K?nstlerhaus B?chsenhausen Innsbruck, NOMAD & CAMP Istanbul, Suburb Cultural Center Yerevan, United Artists Club (BRK) Baku

С подкрепата на:
Сдружение „Изкуство днес”
Австрийското федерално канцлерство, отдел изкуства
Австрийско посолство, София

BLACK SEA CALLING е носител на наградата на Bank Austria Art Prize 2011 в категорията международни проекти.
http://www.blackseacalling.eu/

ПЛОВДИВ - КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019
Архив страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Седмица на Съвременното Изкуство:

Aрт Позитив:

Фронт за Комуникация - Проект за нови медии и теория

 Критика на чистия образ - между ментето и цитата

 

Гостуващи изложби:

 

© Сдружение Изкуство Днес 2009

xhtml nosp